Spravodaj

ŞtiriŞtiriînapoitipărire

Informare pentru Solicitanţi despre stadiul actual al procesului de evaluare

Cea de-a treia sesiune de propuneri de proiecte din cadrul  Programului  de cooperare transfrontalieră ENPI 2007-2013 Ungaria-Slovacia-România-Ucraina a fost închisă la 31 ianuarie 2012. Fonduri ENPI în valoare de 8 milioane EUR au fost accesibile în cadrul celui de-al  treilea apel pentru sprijinul parteneriatului fără frontiere.

Secretariatul Tehnic Comun a primit 271 de propuneri de proiecte.Sesiunea de deschidere, verificare administrativă şi a eligibilităţii (Etapa1 a procesului de evaluare) pentru propunerile de proiecte a fost realizată de Secretarii CSP cu sprijinul personalului STC.   La sfârşitul etapei  de verificare administrativă şi a eligibiltăţii  Comitetele de Selecţie a Proiectelor au fost convocate la 14 Iunie 2012, la Budapesta.

Au fost desemnate trei Comitete de Selecţie a Proiectelor (CSP) pentru fiecare Prioritate, în conformitate cu decizia Comitetului Comun de Monitorizare, pentru examinarea şi evaluarea propunerilor de proiecte.

În baza de verificării administrative şi a eligibiltăţii  , Comitetele de Selecţie a Proiectelor(CSP) au întocmit recomandările lor către Autoritatea Comună de Management (ACM) şi Comitetul Comun de Monitorizare (CCM) printr-un Raport de Evaluare pentru fiecare Prioritate, care conţinea lista proiectelor propuse  evaluare ulterioară, respectiv lista proiectelor propuse  a fi respinse. CSP-urile şi-au luat, independent unul, deciziile.

După aprobarea de către  ACM şi CCM a recomandării CSP-urilor, ca o încheiere a Etapei 1 al procesului, fiecare Aplicant va primi o scrisoare oficială ce va cuprinde următoarele:
O declaraţie informând Aplicanţii dacă cererea a fost sau nu depusă la termenul limită, numărul de referinţă alocat, dacă cererea lor a satisfăcut toate criteriile administrative şi de eligibilitate şi dacă cererea lor a fost recomandată pentru evaluare ulterioară (aşa-numita evaluare calitativă). Dacă acestea au fost excluse de la evaluarea ulterioară, , motivele respingerii vor fi menţionate.

Următoarele etape: evaluarea calitativă a cererilor de proiect (Etapa 2) se va realiza de către evaluatorii externi. CSP-urile se aşteaptă să se întrunească  pentru a doua oară  în August/Septembrie 2012 pentru a revizui concluziile evaluatorilor şi a face recomandările lor către  ACM şi CCM. La sfărşitul întregului proces de evaluare, CCM va fi convocat pentru aprobarea finală a proiectelor selectate şi a sumelor maxime acordate pentru proiecte. Se aşteaptă decizia finală asupra proiectelor selectate aprobate de Comisia Europeană în Octombrie/Noiembrie 2012.

Implementarea proiectelor aprobate  va putea începe după semnarea contractelor de grant, planificată să înceapă la sfărşitul anului 2012.

 


Seminar privind managementul proiectelor la Satu Mare – 17.04.2014

Detalii »

COMUNICAT DE PRESĂ - Ziua Cooperării Europene 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_RO.pdf Detalii »

"Frontiere deschise pentru urşi" în Maramureş

La Baia Mare, în data de 25 septembrie se va face promovarea proiectului “ Frontiere deschise pentru urşi în Carpaţii dintre România şi Ucraina”, de către WWF... Detalii »

ZIUA COOPERĂRII EUROPENE ÎN JUDEŢUL SATU MARE

La Satu Mare, în data de 27 septembrie  pe scena amplasată în Muzeul Judeţean Satu Mare ne vom bucura de muzică în cadrul unui concert susţinut de tineri artisti... Detalii »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda