Spravodaj

Vítame Vás na našej stránke!

Vitajte na stránke Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007-2013.

Cieľom programu je s podporou Európskej únie stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi členských štátov ležiacich na spoločnej hranici.

Našou snahou je zlepšiť spoločný rozvoj programového územia a povzbudiť vytváranie cezhraničných partnerstiev pomocou príspevkov z programu ENPI. O všetkých aktuálnych udalostiach s dôrazom na výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok Vás budeme priebežne informovať.

Deň Európskej Spolupráce

 

 

 Čas a miesto projektových podujatí v rámci Interaktívnych dní otvorených dverí môžte nájsť na hlavnej stránke.

 

Otvorená výzva

 

Momentálne nemáme otvorenú žiadnu výzvu. K nahliadnutiu do uzatvorených výziev kliknite sem.

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda