Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Spoločný technický sekretariát programu ENPI CBC HU-SK-RO-UA v spolupráci s Odborom cezhraničnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizovali dňa 14. mája 2014 v sídle Košického samosprávneho kraja seminár zameraný na oprávnenosť projektových nákladov, finančný manažment projektu ako aj vypĺňanie projektových správ a finančných tabuliek.

Prezentáciu z uvedeneho podujatia si môžete stiahnúť tu.


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda