Spravodaj

Uzavretá výzva

Tretia výzva

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva a obchodu Ukrajiny  dňa 30. septembra 2011 uverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

read more »

2. výzva

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 v spolupráci s Ministerstvom výstavby      a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministestvom regionálneho rozvoja a turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva Ukrajiny dňa 24. júna 2010 uverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

read more »

Prvá výzva

Národná rozvojová agentúra Maďarska (pôsobiaca v roli Riadiaceho orgánu) v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a bývania Rumunska a Ministerstvom hospodárstva Ukrajiny (pôsobiace v roli Národných orgánov) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013 dňa 16. júna 2009 vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

 

read more »

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda