Spravodaj

Uzavretá výzvaback to listprint

2. výzva

Date interval: 24 jún 2010 - 26 október 2010

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 v spolupráci s Ministerstvom výstavby      a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministestvom regionálneho rozvoja a turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva Ukrajiny dňa 24. júna 2010 uverejňuje Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

Žiadosti o finančný príspevok zasielajte na adresu Spoločného technického sekretariátu (STS) so sídlom v Budapešti. Termín uzavretia výzvy je stanovený na 26. októbra 2010 o 14.00h.

Na stiahnutie všetkých dokumentov k zverejnenej výzve, kliknite sem.

Vyplnené žiadostí o finančný príspevok spolu s ostatnými formulármi zasielajte v anglickom jazyku keďže je to oficiálny jazyk programu.  

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda