Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Miesto: Drienica

V rámci Dňa Európskej spolupráce mali občania obce možnosť zapojiť sa do športových aktivít. V sobotu popoludní sa uskutočnil futbalový turnaj pre deti, pre mládež a pre rodičov. V rámci turnaja sa uskutočnili vzájomné zápasy spomínaných družstiev.
Bližšie viď krátka správa: http://www.respublica.sk/?id=2 minuta 14:25 - 18:05

Zábery z aktivity:


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda