Spravodaj

Kontakt

Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme
Joint Technical Secretariat (JTS)

Széchenyi Programiroda
Gellérthegy u. 30-32.
H-1016 Budapest, HUNGARY
E-mailová adresa: info@huskroua-cbc.net
Fax: +36 1 224 3291

Áron Szakács, Riaditeľ
+36 1 224 3100/4209
aszakacs@vati.hu

Adam Kamenský, Programový manažér
+36 1 457 5516
akamensky@vati.hu

Edit Benyó, Poverený zástupca riaditeľa (trvalá absencia)
+36 1 224 3261
egal@vati.hu

Ágnes Horváth, Programový manažér
+36 1 224 3261
agnes.horvath@vati.hu

Tetyana Klymenko, Programový manažér
+36 1 224 3148
tklymenko@vati.hu

József Attila Darabos, Programový manažér
adarabos@vati.hu
+36 1 457 5546

Eszter Tóth, Finančný manažér (trvalá absencia)
+36 1 457 5548
totheszter@vati.hu

Sergiu Zamari, Programový manažér
szamari@vati.hu

Melinda Silló, Finančný manažér
+36 1 457-5577
msillo@vati.hu

dr. Hanna Sári, Programový manažér asistent
SariHanna@vati.hu
 

Branch office na Slovensku:

1. sídlo Branch office-u: Košický samosprávny kraj
meno kontaktnej osoby: Bc. Štefan Zachariaš
Adresa: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Telefón: +421 55 7268 229
Fax: +421 55 7268 229
E-mail: stefan.zacharias@vucke.sk      

2. sídlo Branch office-u: Prešovský samosprávny kraj
meno kontaktnej osoby: Mgr. Lenka Karnižová
Adresa: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Telefón: +421 51 7081 528
Fax: +421 51 7081 500
E-mail: lenka.karnizova@vucpo.sk

Spoločný riadiaci orgán (SRO)

Úrad Vlády
Odbor Implementácie Programov Medzinárodnej Spolupráce

Sídlo: H-1055 Budapest, Markó utca 9
Poštová adresa : H-1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

www.kormany.hu/en/prime-minister-s-office

Zsigmond Perényi
Riaditeľ Spoločného riadiaceho orgánu
E-mail: nemzetkozihat@me.gov.hu

Adrián Savanyú
Riaditeľ Sekcie
E-mail: adrian.savanyu@me.gov.hu

Dóra Horváth
Programový manažér
Tel: +36 1 795 6077
E-mail: dora.horvath@me.gov.hu

Kontaktný formulár

 
Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda