Spravodaj

Informácie o programe

Implementácia programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina prebehne v rokoch 2007 – 2013 na vonkajšej hranici členských štátov EÚ a Ukrajiny.

Program bol schválený Európskou komisiou dňa 23. septembra 2008. Alokácia programu je na úrovni 68.638.283 € z príspevku ENPI na obdobie 7 rokov.

Program ponúka širokú škálu možností pre potenciálnych žiadateľov prostredníctvom štyroch priorít: Ekonomický a sociálny rozvoj, Zlepšenie kvality životného prostredia, Zvýšenie efektívnosti na hraniciach a Podpora spolupráce Ľudia ľuďom.
 
 

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda