Spravodaj

Riadiace štruktúry programu

Riadenie programu bolo postúpené spoločným orgánom v záujme dosiahnutia prehľadného a spoločného rozhodovacieho procesu:

 • Spoločný monitorovací výbor (SMV)
  SMV je ústredným orgánom spoločného rozhodovania programu dohliadajúci a monitorujúci realizáciu programu zodpovedný za výber projektov.
 • Spoločný riadiaci orgán (SRO)
  Krajiny participujúce na programe cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013 sa dohodli, že  Spoločným riadiacim orgánom programu sa stane Národná rozvojová agentúra Maďarska. SRO nesie celkovú zodpovednosť za riadenie a realizáciu programu.
 • Národné orgány (NO)
  Národné orgány sú náprotivkom SRO a sú zodpovedné za koordináciu programového procesu vo svojich príslušných krajinách počas prípravnej fázy programu a koordinujúce implementačnú fázu programu vo svojich príslušných krajinách. V roli NO pôsobia nasledovné orgány:  
  • Národná rozvojová Agentúra (Maďarsko)
  • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Slovensko)
  • Ministerstvo regionálneho rozvoja a bývania (Rumunsko)
  • Ministerstvo hospodárstva (Ukrajina)
 • Spoločný technický Sekretariát (STS) a jeho pobočky
  STS poskytuje podporu pre SRO v rámci výkonu každodenného riadenia aktivít vyplývajúcich zo Spoločného operačného programu. STS je prevádzkované spoločnosťou VÁTI so sídlom v Budapešti. Pobočky STS budú zriadené na Slovensku, v Rumunsku a na Ukrajine.
Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda