Spravodaj

Programové územie

Programové územie sa nachádza na maďarsko-slovensko-rumunsko-ukrajinskej hranici.  Programové územie zahŕňa približne 598,9 km dlhú spoločnú hranicu s Ukrajinou, ktorá pokrýva celú slovensko-ukrajinskú hranicu (97,9 km), maďarsko-ukrajinskú (134,6 km) a čiastočne rumunsko-ukrajinskú (366,4 km) hranicu.

Programové územie:

Maďarsko: Slovensko: Rumunsko: Ukrajina:
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén  (pridružené územie s plnou účasťou na programe)
Košický
Prešovský
Maramureş
Satu-Mare
Suceava (pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)
Zakarpatska
Ivano–Frankivska
Chernivetska (pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe)

„Pridružené územie s plnou účasťou na programe“ znamená, že ktorákoľvek organizácia so sídlom na uvedenom území sa  môže zúčastniť na programe bez akýchkoľvek obmedzení. „Pridružené územie s obmedzenou účasťou na programe“ znamená, že ktorákoľvek organizácia so sídlom na uvedenom území sa  môže zúčastniť na programe s určitými obmedzeniami.

Pre detailnejší popis„pridružených území s obmedzenou účasťou na programe“ nájdete v časti 1.2.2. Príručky pre žiadateľov.

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda