Spravodaj

Uzavretá výzvaback to listprint

Prvá výzva

Date interval: 16 jún 2009 - 22 september 2009

Národná rozvojová agentúra Maďarska (pôsobiaca v roli Riadiaceho orgánu) v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a bývania Rumunska a Ministerstvom hospodárstva Ukrajiny (pôsobiace v roli Národných orgánov) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2007 - 2013 dňa 16. júna 2009 vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

 

Žiadosti je potrebné zasielať Spoločnému technickému sekretariátu (STS) programu so sídlom v Budapešti.
Posledný termín na prijatie žiadostí o finančný príspevok je 22. September 2009, 14.00h.

Tu si môžete stiahnúť Dokument k 1. výzve a ostatné dokumenty potrebné k výzve.
 

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda