Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

16. december 2010 - Slávnostný akt podpisovania grantových zmlúv so slovenskými prijímatelmi

Slávnostný akt podpisu grantových zmlúv schválených projektov prvej výzvy v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013 a následná tlačová konferencia sa uskutoční dňa 16. decembra 2010 o 10.00 hod v Prešove (v budove úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov).

Na uvedenom podujatí sa zúčastnia zástupcovia Spoločného technického sekretariátu programu, zástupcovia Prešovského a Košického samosprávneho kraja, zástupcovia projektových teamov ako aj zástupcovia médií. 


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda