Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

18.9.2012 – 19.9.2012 (Utorok – Streda): „ Možnosti zvýšenia efektívnosti cezhraničnej spolupráce na novej východnej hranici Európskej Únie“ (Medzinárodná vedecko-praktická konferencia)

Miesto: Stará Lesná

V uvedených dňoch sa uskutočnila medzinárodná vedecko-praktická konferencia s názvom:
„Možnosti zvýšenia efektívnosti cezhraničnej spolupráce na novej východnej hranici Európskej Únie.“  Táto medzinárodná konferencia je súčasťou projektu „ Hranica pre ľudí“, ktorý je implementovaný cez Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko- Ukrajina 2007-2013. Témou uvedeného stretnutia bolo predstavenie metodológie hodnotenia cezhraničnej spolupráce na hranici medzi susednými regiónmi Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny, zároveň boli prezentované výsledky pilotnej implementácie uvedenej metodológie. Konferencie sa zúčastnili predstavitelia 4 krajín z rôznych oblastí. Hlavným garantom daného projektu a konferencie bol doc. S.I. Ustyč, CSc. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny, prof. Marián Gajdoš, DrSc.,  koordinátor projektu a zároveň riaditeľ Spoločenskovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Ďalšími účastníkmi konferencie boli zástupcovia colného riaditeľstva z Michaloviec, pracovníci STS v Budapešti, pracovníci vysunutých pracovísk tzv. Branch Office z Prešova, Košíc, Užhorodu, ako aj zástupcovia miestnej, regionálnej samosprávy.

 


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda