Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

2. výzva - Posledné kolo informačných dní

Spoločný technický sekretariát organizuje posledné kolo informačných dní na Slovensku. Toto podujatie je zamerané na potenciálnych projektových žiadateľov, resp. projektových partnerov činných v oprávnenom programovom území Slovenska (Prešovský a Košický kraj), preto budú avizované infodni prebiehať v slovenskom jazyku. Cieľom podujatia je poskytnúť informácie o správnom vypĺňaní projektovej žiadosti a projektového rozpočtu.

Dátum a miesto konania:

21. September 2010 - Prešov, 10.00h, budova Úradu PSK, Námestie Mieru 2.
22. September 2010 - Košice, 10.00h, budova Úradu KSK, Nám. Maratónu mieru 1.

Na uvedené podujatie nie je potrebná registrácia.

Tešíme sa na vás.

S pozdravom,

Spoločný technický sekretariát
ENPI CBC HU-SK-RO-UA 2007-2013


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda