Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Deň Európskej Spolupráce

Dňa 21. septembra 2012 sa v celej Európe koná Deň európskej spolupráce. Tento deň je oslavou zlepšenia kvality života a zlepšenia životnej úrovne, ktoré Európanom priniesli programy územnej a cezhraničnej spolupráce a regiónom susediacich s Európskou úniou.

Pilotná iniciatíva je organizovaná programom INTERACT s podporou Európskej komisie a zúčastnených programov spolupráce. Viac informácií o miestnych akciách o Dni európskej územnej spolupráce môžete nájsť na tejto webovej stránke www.ecday.eu .


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda