Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Fórum na hľadanie projektových partnerov - Registrácia

Miesto a dátum podujatia: Užhorod (Hotel Zolota Gora), 22. november 2011

Vážený potenciálny žiadateľ / partner!

Ste zaneprázdnený prípravou Vašej projektovej žiadosti v rámci vyhlásenej 3. výzvy? A stále hľadáte vhodného projektového partnera/partnerov? Touto cestou by sme Vás v mene Spoločného technického sekretariátu programu ako aj v mene projektu RCBI radi pozvali na „Fórum na hľadanie projektových partnerov”, ktoré sa uskutoční dňa  22. novembra 2011 v priestoroch hotela “Zolota Gora” (http://www.zolota-gora.com) neďaleko Užhorodu.

Chceme Vás upozorniť na skutočnosť, že oficiálnym jazykom programu je angličtina, tým aj  samotné podujatie bude v anglickom jazyku, preto Vám odporúčame, aby ste podľa možnosti na podujatie delegovali anglicky hovoriacich kolegov.

Miesto podujatia: Hotel Zolota Gora (89425 Barvinok, Zakarpatska, okres Užhorod)

Príchod a registrácia: od 10.30 a.m.

Pokiaľ sa chcete podujatia zúčastniť, prosím vyplňte priložený Registračný formulár a zašlite ho na e-mailovú adresu uzhgorod@huskroua.info do 17. novembra 2011 (streda) do 14.00 SEČ.

Pokiaľ máte záujem zdieľať Váš projektový nápad s ostatnými účastníkmi podujatia a tým napomôcť k nájdeniu vhodného projektového partnera, vyplňte prosím Formulár projektového nápadu v anglickom jazyku a taktiež ho zašlite na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Pre záujemcov z Maďarska, Slovenska a Rumunska organizujeme autobusovú dopravu na miesto podujatia (viď bod 4 Registračného formulára). Ohľadom miesta a času odchodu autobusu budete včas informovaní.

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte:
Spoločný technický sekretariát Programu: info@huskroua-cbc.net
RCBI Expert pre Ukrajinu, Anatoliy Pavelko: +380 32 272 66 89, rcbi-east@rcbi.info

Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom,
Spoločný technický sekretariát programu HU-SK-RO-UA ENPI CBC,
Team RCBI
 


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda