Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Fórum na hľadanie projektových partnerov - Registrácia

 Miesto a dátum podujatia: Užhorod (Hotel Zolota Gora), 29. júl 2010

Vážený potenciálny žiadateľ / partner!

V rámci vyhlásenia výzvy programu by sme Vás touto cestou radi pozvali na „Fórum na hľadanie projektových partnerov”, ktoré sa uskutoční dňa  29. júla 2010 v malebnom prostredí hotela “Zolota Gora” (http://www.zolota-gora.com) neďaleko Užhorodu.

Podujatie bude moderované expertami projektu RCBI, ktorí spolu s Riadiacim orgánom programu a Spoločným technickým sekretariátom v dopoludňajšej časti predstavia program, prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, v odpoludňajšej časti sa auditórium podľa priorít programu  rozdelí do pracovných skupín v rámci ktorých sa budú vymieňať projektové zámery a ďalšie nápady ako si nájsť vhodného projektového partnera a vypracovať akčný plán projektu. Budú zodpovedané otázky týkajúce sa projektových partnerov, projektových aktivít, oprávnených projektových nákladov a rozpočtu projektu ako aj otázky súvisiace s podaním projektovej žiadosti.

Chceme Vás upozorniť na skutočnosť, že oficiálnym jazykom programu je angličtina, tým aj  samotné podujatie bude v anglickom jazyku, preto Vám odporúčame, aby ste podľa možnosti na podujatie delegovali anglicky hovoriacich kolegov.

Miesto podujatia: Hotel Zolota Gora (89425 Barvinok, Zakarpatska, okres Užhorod)

Pokiaľ sa chcete podujatia zúčastniť, prosím vyplňte priložený Registračný formulár a zašlite ho na e-mailovú adresu info@huskroua-cbc.net do 26. júla 2010 (pondelok) do 16.00.

Pokiaľ máte záujem zdieľať Váš projektový nápad s ostatnými účastníkmi podujatia a tým napomôcť k nájdeniu vhodného projektového partnera, vyplňte prosím Formulár projektového nápadu v anglickom jazyku a taktiež ho zašlite na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

Pre záujemcov z Maďarska, Slovenska a Rumunska organizujeme autobusovú dopravu na miesto podujatia s odchodom vo štvrtok ráno a príchodom večer. Pokiaľ chcete túto možnosť dopravy využiť, prosím vyplňte na to určenú časť v Registračnom formulári. Odchod autobusu bude o 7:00 spred sídla VÚC Prešov a o 8:00 spred sídla VÚC Košice.

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte:
Spoločný technický sekretariát programu: info@huskroua-cbc.net
Expert RCBI, Ukrajina, Anatoliy Pavelko: +380 32 272 66 89, rcbi-east@rcbi.info
Vedúci expert RCBI, Anna Maria Ososinska: +38 096 3855 707, anna.ososinska@rcbi.info

Tešíme sa na Vašu účasť!
 


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda