Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Školenie riadenia projektového cyklu pre potenciálnych žiadateľov v rámci tretej výzvy - Registrácia je otvorená!

Vážení potenciálni žiadatelia a partneri!

V snahe zvýšiť svoje zručnosti a vedomosti týkajúce sa prípravy projektov CBC Spoločný technický sekretariát (STS)programu CBC HUSKROUA ENPI v spolupráci s expertami RCBI organizujú celodenné školenie riadenia projektového cyklu (PCM) v Užhorode v dňoch 12. a 13. (v prípade potreby aj 14.) decembra 2011.

Školenie PCM bude prebiehať v anglickom jazyku a je venované pre potenciálnych žiadateľov a partnerov, ktorí sa už rozhodli podať projekt v rámci tretej výzvy a vytvorili partnerstvo pre svoj budúci projekt. To znamená, že pre účasť na školeniach, organizácia musí registrovať aj partnerstvo skladajúce sa minimálne z jednej oprávnenej ukrajinskej organizácie a z jednej oprávnenej organizácie registrovanej v členských krajinách Európskej únie, teda v Maďarsku, Slovensku alebo Rumunsku. Ak chcete skontrolovať spôsobilosť organizácií, uvedené nájdete v Príručke pre žiadateľa určenú pre tretiu výzvu v sekcii na stiahnutie programu na internetovej stránke programu.

Všetky dokumenty potrebné pre podanie projektu si môžete stiahnúť tu: http://www.huskroua-cbc.net/en/opened-call-for-proposals/the-third-call-for-proposals-has-been-launched-/7

Registrované partnerstvo by malo pozostávať z minimálne 4 a maximálne 8 osôb. Počas tréningu partnerstvo bude pracovať ako spoločná skupina pre riešenie praktických úloh, ktoré pomôžu účastníkom lepšie pripraviť svoje predstavy a návrhy  pre projekt. Preto je pre účinnosť školenia dôležité, aby bolo partnerstvo reálne a aby pracovalo na skutočných projektových zámeroch.

Zástupcovia jednej organizácie sa môžu zapojiť do niekoľkých projektových partnerstiev. Avšak s cieľom zabezpečiť efektívny priebeh školenia,  organizácia musí zabezpečiť rôznych zástupcov na školenia alebo rovnaký zástupca organizácie by sa mal zúčastniť školenia v rôznych dňoch (ako súčasť rôznych partnerstiev). STS si vyhradzuje právo nezapísať zástupcov tej istej organizácie registrovanej v niekoľkých partnerstvách, ak existuje príliš veľa prihlásených účastníkov.

Prosím, vyplňte Registračný formulár a zašlite ho späť na e-mailovú adresu ukrajinskej pobočky STS (uzhgorod@huskroua.info) do 7.12.2011 do 14:00 SEČ.
Dňa 8.12.2011 Vás budeme informovať o ďalších krokoch.

Program podujatia si môžete stiahnúť tu

S pozdravom,
STS team
 


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda