Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Propagácia nevšedného programu EÚ z gumených člnov

Členovia manažmentu programu HU-SK-RO-UA ENPI CBC sa v období od 13. do 16. júla 2010 zaoberali propagáciou programu cezhraničnej spolupráce počas splavu rieky Tisa, tieto štyri krajiny ktorá spája. V jednom člne veslovali predstavitelia Spoločného riadiaceho orgánu, Spoločného technického sekretariátu ako aj národných riadiacich orgánov. O uplynulých štyroch rušných dňoch Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch.

Prvý deň – 13. júl. 2010

Spolupráca štyroch krajín na takmer 170 kilometroch – v stávke je 14 miliónov eur

My, experti programu cezhraničnej spolupráce sme sa vybrali na vodu, aby sme propagovali program, ktorý prináša veľké príležitosti a spoločensko – hospodársky prínos  pre rozvoj prihraničných oblastí Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny. Prostredníctvom týždenného splavu plánujeme vyniesť náš program zo zamurovanej veže a informovať o ňom osobne predovšetkým formou stretnutí s primátormi, občanmi ale aj s predstaviteľmi cirkví.

Skupina domácich odborníkov a odborníkov zo susedných štátov sme počas jediného týždňa navštívili desať miest v štyroch krajinách a preveslovali takmer 170 km na rieke Tise. Nezvyčajné podujatie sme odštartovali v utorok 13.7.2010 z rumunského Sighetu Marmaţiei. Na podujatí, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia krajov, mesta a médií bolo predstavených päť úspešných žiadateľov. Ich projekty boli schválené, preto po procese podpisu zmluvy koncom leta môžu začať s realizáciou svojich projektov.

Huculské tradície bude chrániť kultúrne centrum, nezamestnaným pomôže web stránka, kvalifikovaní učitelia budú vyučovať hrnčiarstvo a v miestnych školách sa začne boj proti obchodovaniu s bielym mäsom. Na konferencii sme sa nevenovali len aktuálnej spolupráci, ale predstavili sme aj ďalšiu výzvu na predkladanie projektových žiadostí. Každého sme nabádali, aby využili možnosť, ktorú majú od 24. júna. Najlepšie projektové nápady a najefektívnejšie partnerstvá môžu získať 14 mil. eur.

O obnovení tradícií a kultúry etnickej skupiny z Mokáňského vrchu, ktorá je známa aj svojimi huculskými koňmi nám rozprával Vaszile Popovici. V rámci rumunsko - ukrajinského spoločného projektu bude vytvorený štvorjazyčný slovník, folklórna zbierka huculov, postavené bude kultúrne centrum, a vytvoria sa možnosti na organizáciu výmenných pobytov.

Odborníci z maďarského, ukrajinského a rumunského pohraničia môžu s pomocou Únie pokračovať v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. V 40-ich školách troch uvedených krajín na túto tému prebehnú preventívne školenia so zapojením učiteľov, policajtov ako aj dobrovoľníkov.

Ľahko a rýchlo si nájsť prácu - to je snom každého nezamestnaného. Ponuka a dopyt sa však často nedokážu vzájomne nájsť.  Pomocou spoločného projektu Rumunska, Ukrajiny a Maďarska bude vytvorený spoločný portál, ktorý prepojí ľudí ponúkajúcich prácu s tými čo pracú hľadajú, čím sa dosiahne optimalizácia a racionalizácia súčasných ťažkopádnych procesov.

"Život sa nezastaví na hranici európskej únie!" - vyhlásil Barna Tánczos, štátny tajomník rumunského Ministerstva regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. "Dúfam, že prvé projekty budú dobrou skúsenosťou pre vytváranie efektívnejšej spolupráce v druhej výzve."

"Miestnosť v ktorej sedíme je dobrým príkladom toho, že práca s projektami sa vypláca a môže priniesť okázalé výsledky, veď aj rekonštrukciu a moderné vybavenie tejto miestnosti sme dosiahli s pomocou Európskej únie." - povedal primátor mesta, Ovidiu Nemes.

"Chcel by som, aby okolie môjho rodného mesta rozkvitalo na oboch stranách hranice. Sú tu ešte nevyužité možnosti pre budúcnosť"  - vyjadril nádej poslanec parlamentu tohto regiónu.

„Pre takúto netradičnú propagáciu programu sme sa rozhodli kvôli dvom dôvodom. V prvom rade práve začíname podpisovať zmluvy s úspešnými žiadateľmi z prvej výzvy. Zajtra prebehne slávnostný podpis prvých troch zmlúv v obci Huszt. Druhým dôvodom je, že chceme povzbudiť potenciálnych žiadateľov príkladmi z prvej výzvy. K tomu od nás dostanú potrebnú pomoc" - sľúbil dr. András Baranyi, riaditeľ Spoločného  technického sekretariátu.

Naša desaťčlenná posádka následne pokračovala do Aknaszlatiny, kde nás privítal primátor s delegáciou mesta spolu so skupinami tradičných ľudových tancov. Z Aknaszlatiny sme už pokračovali v člnoch do Bustyaházi.


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda