Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

"Spoločné hranice, spoločné záujmy"

Dňa 21. septembra 2012 sa v rámci Európy a v susedných krajinách prvýkrát oslavuje Deň európskej spolupráce. Podujatia sa budú konať v priebehu týždňa od 17. do 23. septembra 2012. Cieľom kampane, ktorá nesie slogan „Spoločné hranice, spoločné záujmy“ je osláviť úspechy spolupráce medzi európskymi regiónmi a krajinami.

Program cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA Vás pozýva na oslavy úspechov projektov ENPI, ktoré boli realizované medzi Maďarskom, Slovenskom, Rumunskom a Ukrajinou.

Rad projektových podujatí pre širokú verejnosť vrátane detí a rodín z celého oprávneného územia štyroch krajín sa budú konať v rámci programu ENPI HU-SK-RO-UA od 13. septembra 2012 pod záštitou Dňa európskej spolupráce.

Termíny interaktívnych dní otvorených dverí s presnými údajmi budú zverejnené v najbližšej dobe.

Dovtedy Vám dávame do pozornosti nasledujúce podujatia:

  • Úvodná konferencia projektu „Integrovaná sieť cyklistických trás na Ukrajinsko-Maďarskej hranici“ (UA),
  • Výstava tradičných remesiel v Sátoraljaújhely (HU),
  • „Slovenská veselica“ festival slovenského ľudového umenia a tanca v Regionálnom divadle, Užhorod (UA),
  • Prezentácia hracieho domu školy podporujúcej zdravé životné prostredie v Nyíregyháze (HU),
  • Futbalový zápas v Drienici (SK)
  • Účasť projektu s názvom „Znižovanie objemu odpadov kompostovaním – propagácia kompostovania v Zakarpatskej oblasti a v Župe Szabolcs – Szatmár – Bereg“ na miestnom festivale v Csenger (HU),
  • Medzinárodná vedecká konferencia na tému „Ako zlepšiť efektivitu cezhraničnej spolupráce na novej východnej hranici EÚ“ v Starej Lesnej (SK),
  • Európsky týždeň mobility v Karpatoch, Mukačevo (UA).

 Zoznam podujatí nie je definitívny z dôvodu prebiehajúcich negociácií medzi realizátormi projektov a organizátormi.

Promočné video Dňa európskej spolupráce je dostupné v anglickej verzii na Youtube.

Viac informácií o projektoch spolupráce a podrobný zoznam miestnych akcií nájdete na webovej stránke www.ecday.eu.

 


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda