Spravodaj

Správy

Fórum na hľadanie projektových partnerov - Registrácia
29 júl 2009

Miesto a dátum podujatia: Užhorod (Hotel Zolota Gora), 6. august 2009

Informačné dni na Slovensku
27 júl 2009

Dátum a miesto konania: 30. júl 2009 Prešov a 31. júl 2009 Košice

Otváracia konferencia programu
09 júl 2009

Dátum a miesto konania: 23. júla 2009, Mukačevo

Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda