Spravodaj

SprávySprávy<späť (na predchádzajúcu stranu)tlač

Tri nové projektové podujatia na Dňoch európskej spolupráce

Projekty financované z príspevku ENPI v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA zorganizujú Interaktívne dni otvorených dverí pod záštitou Dňa európskej spolupráce.

Podujatia sa budú konať na viacerých miestach v rámci zúčastnených krajín, kde sa projekty realizujú.

Nedávno zverejnených 9 projektových podujatí je doplnených o tri nové:

  • Deň otvorených dverí v Mukačevskom zámku v rámci Európskeho týždňa mobility v Karpatoch, Mukačevo (UA),
  • Deň otvorených dverí Riaditeľstva vodohospodárskeho podniku rieky Tisy pre prezentáciu cezhraničných projektov, Užhorod (UA),
  • Otvorené hranice pre medvede, Maramureš (RO)

Čas a miesto projektových podujatí v rámci Interaktívnych dní otvorených dverí môžte nájsť na hlavnej stránke.

Promočné video Dňa európskej spolupráce je dostupné v anglickej verzii na Youtube.

Viac informácií o projektoch spolupráce a podrobný zoznam miestnych akcií nájdete na webovej stránke www.ecday.eu.


Seminár pre prijímateľov a projektových partnerov v rámci 3. výzvy programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovenko-Rumunsko-Ukrajina 2007-2013

Viac informácií »

TLAČOVÁ SPRÁVA - Európsky deň spolupráce 2013

HUSKROUA_Press_Release_EC_Day_SK.pdf Viac informácií »

Aktualizovaná Príručka pre Prijímateľa a Partnera

Pre projekty schválené v rámci výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok spolufinancovaných z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko –... Viac informácií »

15.9.2012 (Sobota) : „Vzájomná spolupráca prostredníctvom futbalu“

Viac informácií »

Prime Minister's Office Hungary

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)

Міністерствo економіки України

Széchenyi Programiroda